Ліцей "Престиж" є базовим навчальним закладом НТУУ КПІ

Ліцей підтримує зв'язки із навчальними закладами Польщі та є постійним учасником міжнародного проекту "РОМ0SТ ІNТЕRNАTIОNАL" із вивчення англійської мови з викладачами з США.

Підтримує партнерські зв'язки з:

Міжрегіональною Академією управління персаналом

 

Національним Університетом харчових технологій

 

 Національним авіаційним університетом

 


Міжрегіональна Академієя управління персаналом

Національний Університет харчових технологій

Національний авіаційний університет


У рамках наукової діяльності ліцей співпрацює з інститутом педагогіки АПН України (лабораторією методів навчан­ня математики, фізики та інформатики). Метою співпраці є розробка та впровадження в роботу ліцею моделі розвивального соціально-педагогічного середовища "Школа успіху" та дослідження її впливу на формування особистості учня і вчителя.