Критерії, порядок та процедури оцінювання навчальних досягнень учнів ліцею «Престиж» м. Києва

 

          Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюється відповідно до  Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти: наказ Міністерства освіти і науки України від 13.04.2011 року № 329

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

 

    Особливості оцінювання різних видів робіт з навчальних предметів  в ліцеї розробляються Методичними комісіями та  затверджуються Методичною Радою Ліцею «Престиж» м.Києва. 

  Єдині вимоги до порядку та процедури оцінювання учнів затверджуються Педагогічною Радою ліцею «Престиж» м. Києва

  Нагородження медалями та видача свідоцтв про повну загальну середню освіту з відзнакою здійснюється  за результатами семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації  відповідно до Порядку проведення  державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 07.12. 2018 № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня  2019 р. за № 8/32979,  Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» (наказ Міністерства освіти і науки від 17.03.2015  № 306, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 р. за № 354/26799)

 

Процедура ознайомлення учнів та батьків із критеріями оцінювання

 

1.      Адміністрація оприлюднює Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти на офіційному сайті Ліцею

2.      Вчителі:

1.      на початку навчального року ознайомлюють учнів  класу з критеріями оцінювання та інформують про особливості оцінювання з навчального предмета, який викладають;

2.      перед виконанням певної навчальної роботи ознайомлюють  учнів класу з критеріями оцінювання даної роботи;

3.      інформують учнів про оцінки  в індивідуальному порядку через ліцейний щоденник учня чи  в  Googleclassroom.

3           Класні керівники:

1.      проводять інформаційну роботу з учнями та їх батьками щодо критеріїв, правил системи та принципів оцінювання, повідомляють основні вимоги до освітньої  діяльності.

 

2.      Інформують батьків учня про стан його успішності   відбувається в індивідуальному порядку через ліцейний щоденник учня чи  в  Googleclassroom.