Програма

дослідно-експериментальної роботи за темою

«Концептуальні засади створення навчально-інженерного середовища в ліцеї «Престиж» м. Києва»

 

Формувальний етап (травень 2016 р. – листопад 2019 р.):

       відповідність перспективного й оперативного планування програми дослідно-експериментальної роботи;

       досягнення педагогами навчального закладу необхідного рівня теоретичної підготовки з проблеми;

       розподіл функціональних обов’язків учасників експериментальної роботи;

       виявлення суперечностей діяльності закладу на основі аналізу даних експерименту;

       отримання попередніх результатів експерименту;

       коригування програми, методів і засобів вирішення проблеми  експериментальної роботи;

       матеріали програмного, науково-методичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи;

       удосконалення системи інтелектуального розвитку та творчих здібностей учнів шляхом педагогічного проектування та тьюторства;

узагальнення проміжних результатів реалізації інновацій.